Gofynion Cwsmeriaid

Gofynion Cwsmeriaid

Clampiwch y darnau sbâr ar y gosodiad arbennig ar gyfer weldio llawn.Ni chaiff y weldio ei droelli ac ni fydd unrhyw ddiffygion weldio megis weldio ffug, tandoriad, twll aer, ac ati;

O fewn cyrraedd y robot, rhaid lleihau'r ystod o weithgareddau rhwng dwy orsaf, rhaid trefnu'r weithfan yn rhesymol.Rhaid i'r gweithfannau fod yn gryno, a rhaid defnyddio'r gofod yn rhesymol i leihau arwynebedd y llawr;

Mae gan y weithfan olau gwrth-arc, gratio diogelwch a chyfleusterau diogelwch eraill.Mae'r ddwy orsaf yn gweithredu'n annibynnol heb ymyrraeth, gan wella cyfradd defnyddio'r offer ymhellach.